เรื่องจริงชีวิตครูจูหลิง สู่หนัง(ตีแผ่)สังคม


ไกรศักดิ์ ชุณหะวัณ, สมานรัชฎ์ กาญจนะวณิชย์ และ มานิต ศรีวานิชภูมิ นักเคลื่อนไหวทางสังคมและศิลปิน ตีแผ่ความจริงท่ามกลางความขัดแย้งในพื้นที่ภาคใต้ ภายหลังโศกนาฎกรรมครูจูหลิง พบกับหลายข้อเท็จจริงที่จะช่วยคนไทยคลายความสงสัยต่อสถานการณ์ความข้ดแย้งใน ภาคใต้ โดยการนำเสนอผ่านภาพยนตร์สารคดี "พลเมืองจูหลิง"

ติดตามได้จาก นสพ.โพสต์ทูเดย์ 13 ส.ค.52

ที่มา : หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์  ฉบับวันพฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม 2552
(คอลัมน์ Let's Talk  อัคร เกียรติอาจิณ , ภาพ:พงษ์ไทย วัฒนาวณิชย์วุฒิ)http://www.kraisak.net/